ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ SEO

blog_03

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ SEO

προϋποθέτει συνεργασίες

Η πραγματικότητα του μοντέρνου SEO

Το SEO υλοποιείται σε ένα digital environment το οποίο έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο αλγόριθμος της Google έχει εξελιχθεί αποκτώντας χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό το SEO έχει πάψει να είναι μια μονοδιάστατη τεχνική ειδικότητα η οποία ασκείται απομονωμένα σε μια εταιρία. Έχει γίνει πλέον μια κρίσιμη λειτουργία για την επιτυχία μιας επιχείρησης η οποία προυποθέτει ποικίλες τεχνογνωσίες και δεξιότητες, συνεργασίες καθώς και επαρκείς πόρους.

Οι συνεργασίες

Η αποτελεσματικότητα του SEO σήμερα συνδέεται με την απόδοση της online αλλά και της offline παρουσίας μιας εταιρίας. Οι σημαντικότερες παράμετροι αυτής της απόδοσης καθώς και οι απαραίτητες συνεργασίες για την επίτευξη της έχουν ως ακολούθως:

Τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας

Θέματα όπως η ταχύτητα με την οποία ανοίγει η ιστοσελίδα, το Time To First Byte, η φιλικότητα της στις κινητές συσκευές (smartphones, tablets), τα structure data, η αποφυγή του duplicate content, τα readable permalinks, η μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες (engagement), τα social meta tags, η ορθή χρήση των meta tags, η χρήση ALT στα images, ο καλογραμμένος κώδικας, είναι μερικά από τα τεχνικά θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Στη βελτίωση της συγκεκριμένης παραμέτρου εμπλέκονται ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ο SEO expert, o UX / UI designer και ο mobile app developer (αν υπάρχει mobile app).

Δομή της ιστοσελίδας

Το Information Architecture του website θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών του. Ποιός είναι αρμόδιος για να περιγράψει αυτούς τους επισκέπτες; Σίγουρα όχι ο SEO expert. Θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει σε βάθος την αγορά και τους πελάτες της εταιρίας, δηλαδή κάποιο στέλεχος του τμήματος marketing. Με την χρήση εργαλείων όπως το Facebook Audience Insights σε συνδυασμό με την εμπειρία του μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια τους υποψήφιους online visitors της ιστοσελίδας, τις ανάγκες τους, τις προτεραιότητες τους και αξιοποιώντας όλα αυτά να δημιουργήσει τα customer personas για τα οποία θα δημιουργηθεί το κατάλληλο Information Architecture. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί το engagement των επισκεπτών της και θα δοθεί ώθηση στο SERP (Search Engine Results Page) της.

Περιεχόμενο για την ιστοσελίδα και τα social media

Από τις απαιτητικότερες εργασίες. Για την ανάπτυξη περιεχομένου που έχει την μορφή κειμένου είναι απαραίτητη η συνεργασία με κειμενογράφο που έχει γνώση του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο απευθύνεται η εταιρία. Για εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως είναι οι ιατρικές και νομικές ο πλέον αρμόδιος για την ανάπτυξη περιεχομένου είναι ο ίδιος ο επιστήμονας. Για την ανάπτυξη περιεχομένου σε άλλες μορφές, όπως είναι videos, images, infographics θα πρέπει να συνεργαστεί ο κειμενογράφος με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που τις υλοποιούν αντίστοιχα, σε συνδυασμό με το στέλεχος marketing και τον SEO expert οι οποίοι θα δημιουργήσουν το concept.

Δημιουργία backlinks και brand mentions

Τα backlinks, δηλαδή οι υπερσύνδεσμοι που υπάρχουν σε άλλες σελίδες και δείχνουν στην δική σας, μπορούν βελτιώσουν την κατάταξη της ιστοσελίδας σας υπό την προϋπόθεση ότι προέχονται από αξιόπιστα websites με αντικείμενο σχετικό με εκείνο του δικού σας. Η δημιουργία τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη δεδομένου ότι οι διαχειριστές των ιστοσελίδων γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί αναφορικά με τους υπερσυνδέσμους που φιλοξενούν.  Στο πλαίσιο αυτό είναι αρκετές φορές αναγκαία η συνεργασία του SEO expert με έναν online PR expert ο οποίος θα έχει “κτίσει” σχέσεις με δημοσιογράφους ή διαχειριστές news sites, blogs, portals ή vortals προκειμένου να επιτύχουν την δημιουργία τους.

Συμπέρασμα

Για να είναι αποτελεσματικό το SEO θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα στην οποία εκτός από τον SEO expert θα συμμετέχουν o διαχειριστής της ιστοσελίδας, ένα στέλεχος marketing της εταιρίας, κειμενογράφος, ο υπεύθυνος των social media, οnline PR expert, UX / UI designer , mobile app developer και κατά περίπτωση άλλοι ειδικοί με αντικείμενο την φωτογράφιση, δημιουργία videos, infographics κτλ. Ένα άτομο μπορεί να εκπληρώσει περισσότερους από έναν ρόλους αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι. Συνεπώς ο SEO expert αφού διαγνώσει τις βελτιστοποιήσεις της ιστοσελίδας οι οποίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη υψηλής κατάταξης, θα πρέπει να συμφωνήσει με την εταιρία για την δημιουργία αυτής της ομάδας και να αναλάβει τον συντονισμό της και την επίβλεψη της προκειμένου να επιτευχθεί ο τιθέμενος στόχος. Δηλαδή ο SEO expert πρέπει πλέον να “λειτουργεί” και ως project manager αναθέτοντας, κατευθύνοντας και επιβλέποντας την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών βελτιστοποίησης με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας.

0 Comments
Leave a comment