Βελτίωση SEO

Βελτίωση SEO Ιστοσελίδας

 

 

 

Η βελτίωση SEO εξασφαλίζει στην ιστοσελίδα σας την προβολή

στην μηχανή αναζήτησης Google.

www.nakpro.gr

Περιγραφή Υπηρεσίας


Περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να βρεθεί στην πρώτη σελίδα του Google βάσει λέξεων κλειδιών. Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται ανάλογα με τις παρεχόμενες επιμέρους υπηρεσίες βελτίωσης SEO.

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η βελτιστοποίηση SEO μιας ιστοσελίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι επιχειρηματικό έξοδο για μια ακόμα προωθητική ενέργεια. Η υπηρεσία « Βελτίωση SEO Ιστοσελίδας » χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε θέματα  SEO και η δεύτερη η πραγματοποίηση βελτιώσεων τόσο στην ιδία την ιστοσελίδα (on page seo) όσο και εκτός ιστοσελίδας (off page seo).

Η εργασίες ξεκινούν με τον ορισμό από τον πελάτη των λέξεων κλειδιών με τις οποίες θέλει να εμφανίζεται η επιχείρηση στην μηχανή αναζήτησης Google. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να είναι από 1 ως και 10. Θα πρέπει να αναφέρονται όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται στο αντικείμενο που στοχεύει η επιχείρηση.

 Οι εργασίες είναι συνεχείς και στόχο έχουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας του πελάτη στην υψηλότερη δυνατή θέση της μηχανής αναζήτησης Google, βάση των λέξεων κλειδιών που έχει ορίσει.

Βελτίωση SEO

Προώθηση SEO


On-Page SEO
On-Page SEO
Βελτίωσης σε σημεία εντός της ιστοσελίδας όπως τίτλοι, λέξεις κλειδιά, περιγραφές, ποιότητα περιεχομένου, ποσότητα περιεχομένου, ταχύτητα ιστοσελίδας, κ.α
link building
link building
Δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες τρίτων υψηλής αξία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της ιστοσελίδας.
Social Signals
Social Signals
Βελτίωση της δημοφιλίας στα κοινωνικά δίκτυα υψηλής αξίας με δημοσίευση περιεχομένου σε διάφορα ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωση πέρα των γνωστών.
Off Page SEO
Το Off Page SEO είναι υπεύθυνο για το 85% της επιτυχίας μιας ιστοσελίδας στο ίντερνετ
Content Marketing
Δημιουργία και προώθηση δημοσιεύσεων σχετικών με την ιστοσελίδα σε ιστοσελίδες τρίτων και καταλόγους και WEB 2.0 καταχώρησης περιεχομένου
Βελτίωσης ταχύτητας
Η ταχύτητα του website σας είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ή αποτυχία του.
seo

(On-Page SEO)


 

 • Title (Τίτλος Ιστοσελίδας)
 • Title Tags (Τίτλοι Άρθρων & Σελίδων)
 • Meta Descriptions (Ειδικευμένες περιγραφές)
 • Meta Keywords (Ειδικευμένες λέξεις κλειδιά)
 • Image Tags (Τίτλοι εικόνων)
 • Content (Περιεχόμενο ιστοσελίδας)
 • Blog (Ιστολόγιο ειδήσεων)
 • Αρχεία Robots.txt & Sitemap.xml
 • Website Speed (Ταχύτητα φόρτωσης)
 • H1, H2, H3, H4, H5 Titles (Μεγέθη Επικεφαλίδων)
 • Εφαρμογή Πιστοποιητικού SSL/HTTPS
seo

(Off-Page SEO)


 

 • Bing Webmaster Tools
 • Google Webmaster Tools
 • Structured Data
 • Rich Snippet
 • Δημιουργία & Προώθηση Περιεχομένου
 • Google Local Business
 • Private WEB 2.0 Properties
 • Καταχώρηση σε Ελληνικούς Καταλόγους
 • Δημιουργία Social Signals
 • Private Blog Network
 • Δημιουργία WEB 2.0 Profiles
seo

Ο χρόνος που θα χρειαστεί


Βελτίωση SEO Βελτίωση seo Βελτίωση SEO          SEO site

Για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων του Google εξαρτάτε από τον ανταγωνισμό στις λέξεις κλειδιά. Ιστοσελίδες με μικρό ανταγωνισμό μπορούν να εμφανιστούν  σε λιγότερο από 90 ημέρες ενώ ιστοσελίδες με μεγαλύτερο ανταγωνισμό ή πρόσφατα δημιουργημένες μπορεί να χρειαστούν περισσότερους από 6 μήνες.

 
www.nakpro.gr

Τελευταία Άρθρα


ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ SEO
προϋποθέτει συνεργασίες Η πραγματικότητα του μοντέρνου SEO Το SEO υλοποιείται σε ένα digital environment το οποίο

 Βελτίωση SEO   Βελτίωση SEO